ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

H ASTROFIL είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση του σακκοφίλτρου σας, προσφέροντάς σας ανταλλακτικά υψηλών προδιαγραφών που κατασκευάζει ή εμπορεύεται.
Μπορεί να παρέχει κάθε είδους ανταλλακτικό είτε αυτό αφορά τους φιλτρόσακκους ως το κατεξοχήν αναλώσιμο εξάρτημα του φίλτρου, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα από τους κλωβούς έως τον ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό .

Οι μηχανικοί και οι άρτια εκαπιδευμένοι τεχνικοί μας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την υπάρχουσα εγκατάστασή σας με σκοπό τον εντοπισμό και τη λύση δυσλειτουργιών και κατασκευαστικών ατελειών και να παρέχουν βοήθεια για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Έχουμε τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία παλαιών σακκοφίλτρων με χαμηλό κόστος μέσα από την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και με προτάσεις για καταλληλότερα φιλτρόπανα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής σας. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά προβλήματα που προκύπτουν από την υγρασία του αέρα, την υψηλή θερμοκρασία των αερίων, την ύπαρξη πυρακτωμένων σωματιδίων και διαβρωτικών χημικών.

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε κακοτεχνίες στην κατασκευή, να προτείνουμε στεγανωτικά υλικά, στηρίξεις της μεταλλικής κατασκευής ή και την εκ νέου διαστασιολόγηση και κατασκευή κομματιών του σακκοφίλτρου, όπως η διάτρητη λαμαρίνα, οι κλωβοί και οι φιλτρόσακκοι. Μπορούμε να σας παρέχουμε βοήθεια με κάθε σύστημα αποκονίωσης με σωματίδια έως και 2μm.

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε κακοτεχνίες στην κατασκευή, να προτείνουμε στεγανωτικά υλικά, στηρίξεις της μεταλλικής κατασκευής ή και την εκ νέου διαστασιολόγηση και κατασκευή κομματιών του σακκοφίλτρου, όπως η διάτρητη λαμαρίνα, οι κλωβοί και οι φιλτρόσακκοι. Μπορούμε να σας παρέχουμε βοήθεια με κάθε σύστημα αποκονίωσης με σωματίδια έως και 2μm.

ΣΚΟΝΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΕΩΣ

Η εταιρεία μας προτείνει για τη σωστή ωρίμανση των φιλτροσάκκων τη χρήση σκόνης επικονιάσεως. Η σκόνη επικονιάσεως είναι μια ελαφριά, υγροσκοπική, ουδέτερη σκόνη μικρής πυκνότητας, πλήρως αβλαβής για τις εγκαταστάσεις σας, το περιβάλλον και το προσωπικό, με ευρύ φάσμα κοκκομετρίας και απορροφητικότητα τριπλάσια του ειδικού της βάρους.

Η ουσία αυτή εξασφαλίζει εξ’ αρχής σταθερή διαπερατότητα των φιλτροπάνων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η καταστροφή του Φ/Σ λόγω δημιουργίας υδρογονανθράκων, αυξήσεως του Δp και κατά συνέπεια μείωσης του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ των διαδοχικών φάσεων του καθαρισμού των φιλτροσάκκων. Αύξηση του χρόνου ζωής των φιλτροσάκκων έως και 30%.