ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στα τριάντα και πλέον χρόνια ενασχόλησής της με τα συστήματα αποκονίωσης, η ASTROFIL, έχει ανταπεξέλθει σε πληθώρα διαφορετικών περιστάσεων και έχει μελετήσει , σχεδιάσει και εγκαταστήσει σακκόφιλτρα και συστήματα μεταφοράς χύδην φορτίου στο μεγαλύτερο φάσμα της βιομηχανίας, που τίθεται ζήτημα διαχείρισης σκόνης τέφρας κλπ.
Η επιτυχία των εγκατεστημένων μονάδων μας και η αξιοπιστία των ανταλλακτικών μας έγκειται στην επισταμένη μελέτη κάθε ξεχωριστής περίπτωση, στην ακρίβεια κατασκευής, χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας με την οποία προσεγγίζουμε κάθε νέο έργο.
Κάθε φίλτρο διαθέτει μια σειρά παραμέτρων που πρέπει να σταθμιστούν σωστά κάνοντας το μοναδική κατασκευή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκατάσταση. Η ταχύτητα του αέρα, το φορτίο σε σκόνη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, όπως η κοκκομετρία και η σύστασή της, η ύπαρξη επικινδύνων χημικών ενώσεων ή δυσμενών συνθηκών σε θερμοκρασία και υγρασία, ο κίνδυνος αναφλέξεων καθιστούν αναγκαίο το σχεδιασμό και την κατασκευή των σακκοφίλτρων με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Τα σακκόφιλτρα μας έχουν τη δυνατότητα να διχειριστούν παροχές από 1.000m3/h έως και 250.000m3/h σε συνεχείς θερμοκρασίες έως και 320OC.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ

Η μονάδα σακκοφίλτρου έχει εφαρμογή στην συγκράτηση όλων των ειδών σκόνης που προέρχονται από τη βαριά βιομηχανία όπως ορυχεία, επεξεργασίας ξύλου, παραγωγής τσιμέντου, χημικών σε μορφή σκόνης, καύσης άνθρακα ή και άλλων υλών καύσης όπως ξύλο κλπ, αποτεφρωτήρες, χυτήρια μολύβδου, ψευδάργυρου, χαλκού, κασσίτερου κλπ.

Επίσης, έχει εφαρμογή στις βιομηχανίες τροφίμων (μύλοι αλεύρου, σιτηρά, κλπ) αλλά και σε χημικές κα φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Τα σακκόφιλτρα είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο με το ελάχιστο δυνατό κόστος συντήρησης και κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα σε φιλτρόσακους, κλωβούς, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ

BAG HOUSE OPERATION

Ο επιβαρυμένος αέρας (σκόνη, καυσαέρια, ιπτάμενη τέφρα, κλπ. ) σε μορφή σωματιδίων, μπορεί να φτάσει στην είσοδο του σακκόφιλτρου σε θερμοκρασία έως και 320οC. Ο σκονερός αέρας, από την είσοδο του φίλτρου, περνάει στον θάλαμο ηρεμίας και στη συνέχεια με πολύ μικρή ταχύτητα διανέμει τον σκονερό αέρα στο θάλαμο σκονερού αέρα. Εκεί συγκρατείται η σκόνη στην εξωτερική επιφάνεια των φιλτροσάκκων και ο καθαρός αέρας περνάει μέσα από τους φιλτρόσακκους και κατευθύνεται προς το θάλαμο καθαρού αέρα και την έξοδο του σακκόφιλτρου.

Η σκόνη, η οποία εναποτίθεται επάνω στους φιλτρόσακκους, εκτοπίζεται με το σύστημα καθαρισμού jet pulse, δηλ. αντίστροφη ροή πεπιεσμένου αέρα, στην κορυφή των φιλτροσάκκων. Η σκόνη, η οποία έχει εκτοπιστεί από τους σάκους, πέφτει στον κώνο του φίλτρου και απομακρύνεται από αυτόν, μέσω αεροφράκτη ή ατέρμονα κοχλία και είτε ανακυκλώνεται στην παραγωγή, είτε απομακρύνεται και φυλάσσεται με ασφάλεια π.χ. τέφρα χυτηρίων κλπ.

Οι φιλτρόσακκοι και οι κλωβοί τοποθετούνται η αφαιρούνται από το σακκόφιλτρο, μόνο από τον θάλαμο καθαρού αέρα. Η διάτρητη λαμαρίνα, η οποία χωρίζει το θάλαμο καθαρού αέρα από τον επιβαρυμένο αέρα, είναι το σημείο οπού οι φιλτρόσακκοι στεγανοποιούν πλήρως την κάθε οπή ξεχωριστά με έλασμα αυτοσυγκράτησης (snap ring) (ταχύτατη σύνδεση αποσύνδεση των φιλτροσάκκων από την διάτρητη).

Οι κλωβοί, ως στηρικτικά σώματα των φιλτροσάκκων, τοποθετούνται μέσα στους φιλτρόσακκους με τέτοιο τρόπο, ώστε η κορυφή – καπάκι των κλωβών να πλαισιώνει το έλασμα αυτοσυγκράτησης και το βάρος του κλωβού δέχεται εξ ολοκλήρου η διάτρητη λαμαρίνα και όχι ο φιλτρόσακκος. Πάνω από κάθε σειρά φιλτροσάκκων (της οποίας ο αριθμός καθορίζεται από εμάς) υπάρχει ο διανομέας αέρα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος άμεσα με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και με το δοχείο πεπιεσμένου αέρα.

Ο διανομέας αέρα κατανέμει σε κάθε φιλτρόσακκο ξεχωριστά πεπιεσμένο αέρα. Ο διανομέας αέρα βρίσκεται στο θάλαμο καθαρού αέρα και είναι απευθείας συνδεδεμένος (εξωτερικά του θαλάμου καθαρού αέρα) με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και το συλλέκτη πεπιεσμένου αέρα. Ο κάθε συλλέκτης πεπιεσμένου αέρα εξυπηρετεί έως 6 βαλβίδες. Η πίεση του δοχείου πεπιεσμένου αέρα ρυθμίζεται με βαλβίδα ρύθμισης πίεσης σε bar.
Το άνοιγμα της κάθε βαλβίδας ενεργοποιείται από μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αυτομάτου λειτουργίας του σακκόφιλτρου. Ο έλεγχος των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και η αυτόματη λειτουργία του συστήματος καθαρισμού jet pulse, είναι βασισμένα στην πτώση πίεσης διαμέσου του φίλτρου.
Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα jet pulse ρυθμίζεται ανάλογα με το τρέχον φορτίο της σκόνης. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μέγιστη διάρκεια ζωής των φιλτροσάκκων και ελάχιστη κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα. Ανάλογα με το είδος σκόνης και το φορτίο εφαρμόζονται και άλλου είδους ρυθμίσεις.