ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ

Η μεταφορά χύδην υλικών όπως τσιμέντου, ασβέστη, τέφρας, άλευρων ή ακόμα και φαρμακευτικών σκόνων, είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας πολλών βιομηχανιών όπως επίσης και ένα ευρύ πεδίο μηχανολογικής έρευνας. Η τεχνολογία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει την εύκολη, γρήγορη και «καθαρή» μεταφορά, πραγματικότητα. Η ASTROFIL, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, παρέχει αξιόπιστες και πελατοκεντρικες λύσεις στη βιομηχανία και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Χύδην φορτία όπως το τσιμέντο, ο ασβέστης, μεταλλεύματα, ή τροφές σε σκόνη όπως το αλεύρι, η ζάχαρη, παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες κατά τη μεταφορά. Οι εκπομπές σκόνης, οι απόξεση του εξοπλισμού, διαρροές ή και μόλυνση από ανεπιθύμητα σωματίδια είναι μόνο μερικές από αυτές. Ειδικά όταν μεγάλες ποσότητες πρέπει να μεταφερθούν σε μικρό χρόνο όπως κατά τη φόρτωση τσιμέντου σε πλοίο, ο σχεδιασμό και η κατασκευή φυσούνας μεταφοράς υλικού μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση.

 

ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ

Transfer of bulk materials like cement, lime, ash, flour or even pharmaceutical powders

Ως επιχείρηση έχουμε συγκεντρώσει στο πέρασμα των χρόνων, σημαντική εμπειρία την οποία αξιοποιούμε κατά τη μελέτη και σχεδιασμό των υφασμάτινων αγωγών και φυσουνών. Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε φυσούνες για τη φόρτωση/εκφόρτωση, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν χύδην υλικό σε παροχή έως 1.200m3/h με μήκος έως και 20m. Οι φυσούνες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για τη φόρτωση φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς τσιμέντου ή σιλοφόρων οχημάτων με τσιμέντο, ασβέστη ή και άλλα υλικά. Οι καλοσχεδιασμένες φυσούνες μας είναι κατασκευασμένες από ειδικά υλικά και μπορούν να διαχειριστούν ακόμα και τα πιο αξεστικά φορτία, όπως ο περλίτης, και μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Μπορούν να είναι μονές ή διπλές (διπλού αγωγού) με τον εσωτερικό αγωγό να μεταφέρει το υλικό και τον εξωτερικό να επιτελεί την αποκονίωση. Οι φυσούνες τις ASTROFIL είναι εφοδιασμένες με σύρματα, μεταλλικά πλαίσια, αισθητήρια στάθμης, που τις καθιστούν στιβαρές αλλά ελαφριές κατασκευές, με εγγυημένα αποτελέσματα.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Πέρα από τις φυσούνες κατασκευάζουμε σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτινους αγωγούς καθώς και κώνους εκκένωσης για ευκολότερη εκκένωση των σιλό. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναμόχλευση του υφασμάτινου κώνου ή του αγωγού με σκοπό την ενίσχυση της ροής του χύδην υλικού. Επίσης κατασκευάζουμε air pads, συσκευές που χρησιμοποιούνται αποτρεπτικά προς τη δημιουργία αδρανών περιοχών εσωτερικά των σιλό και των μεγάλων δεξαμενών. Τελευταία τεχνική σχετικά με τη χρήση υφασμάτων στη μεταφορά χύδην υλικού είναι η αερογλύστρες όπου χύδην υλικό ποικίλης κοκκομετρίας ταξιδευει πάνω από ειδικό ύφασμα χαμηλής αεροδιαπερατότητας. Κάτω από το ύφασμα αυτό παρέχεται συμπίεσμένος αέρας που βοηθά στην μεταφορά του υλικού.

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η ASTROFIL κατασκευάζει μεταλλικά μηχανήματα βαρέως τύπου, κατάλληλα για μεταφορά χύδην υλικού όπως αεροφράκτες και κοχλίες μεταφοράς. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία του σακκόφιλτρου αλλά χρησιμοποιούνται επίσης σε σιλο και σε άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υλικού. Ο αεροφράκτης επιτρέπει την εκκένωση ενός σιλό ή μιας δεξαμενής χωρίς την είσοδο του αέρα σε αυτή, μια πολύ σημαντική δυνατότητα όταν πρόκειται για υλικά που αντιδρούν με την υγρασία όπως το τσιμέντο και ο ασβέστης. Ο κοχλίας μεταφοράς μπορεί να μεταφέρει σε επίπεδα διαφορετικού ύψους χύμα και μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται κάτω από αυστηρό έλεγχο ποιότητας και από υλικά υψηλών προδιαγραφών έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, με μεγάλο χρόνο ζωής και ικανότητα να μεταφέρουν αξεστικά υλικά, σε μεγάλες θερμοκρασίες και χωρίς διαρροές ή δυσλειτουργείες.

Ο κατάλληλος χειρισμός χύδην φορτίου μπορεί να είναι κρίσιμος τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο. Η αποδοτική, φθηνή και ασφαλής μεταφορά μεγάλης ποσότητας υλικού μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αναβαθμίσει την παραγωγή ή τη μετακίνηση, ενώ από την άλλη λάθη και κακοί υπολογισμοί μπορουν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα είτε αυτό είναι κάποιο προϊόν είτε κάποια προγραμματισμένη παράδοση. Τα προϊόντα μας μπορούν να προστατέψουν τις δραστηριότητες σας από κινδύνους εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη παραγωγή.