Ο έλεγχος των βιομηχανικών αέριων εκπομπών αποτελεί σημείο έντονης ενασχόλησης, καθώς οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος συνεχώς ενισχύονται. Ανάμεσα σε άλλες εκπομπές, η σκόνη και η στάχτη αποτελούν χωρίς αμφιβολία μερικούς από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες μόλυνσης και δίχως κατάλληλη διαχείριση είναι ικανά να απειλήσουν το επίπεδο διαβίωσης της γύρω περιοχής και του πληθυσμού της. Η ASTROFIL δραστηριοποιείται στο χώρο της φίλτρανσης αέρα και αποκονίωσης από το 1987.

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

Τα σακκόφιλτρα είναι ο πλέον συνήθης τρόπος συγκράτησης της σκόνης από βιομηχανικές εκπομπές. Σκόνη θεωρείται κάθε μικρό αιωρούμενο σωματίδιο όπως τσιμέντο, στάχτη, πριονίδι ή ακόμα και ζάχαρη, αλεύρι, κτλ. Η διατήρηση του αέρα καθαρού από σκόνη είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και του πληθυσμού αλλά και για την παραγωγική διαδικασία. Τα μικρά στερεά σωματίδια είναι επιβαρυντικά για την υγεία όταν εισπνέονται αλλά μπορούν να είναι επιβλαβή και για τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό ή ακόμα και να «μολύνουν» το τελικό παραγόμενο προϊόν. Το τελευταίο ενδεχόμενο ενδέχεται να είναι καταστροφικό στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων όπου υπάρχουν αυστηρότατες προδιαγραφές για τα τελικά προϊόντα. Η επιχείρησή μας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει συστήματα φίλτρανσης αέρα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, ασφαλτικά συγκροτήματα, χυτήρια, μεγάλους λέβητες καθώς επίσης και στη βιομηχανία τσιμέντου και ασβέστη., όπου οι εκπομπές σκόνης είναι οι συνήθεις. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ειδικά φίλτρα για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων όπου χρησιμοποιούνται συστατικά σε μορφή σκόνης.

ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚΟΙ

Η αρχή λειτουργίας των σακκοφίλτρων είναι ότι μια εισροή ακατέργαστου αέρα με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε μικρά αιωρούμενα σωματίδια, οδηγείται μέσα από μία μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης, από υφαντό ή μη υφαντό υλικό, λόγω της διαφοράς πίεσης που δημιουργεί ο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας που είναι τοποθετημένος στην έξοδο του σακκοφίλτρου. Εκεί ο καθαρός πλέον αέρας απελευθερώνεται στο περιβάλλον ενώ η σκόνη (σωματίδια) συγκρατείται πάνω στην επιφάνεια φίλτρανσης. Η επιφάνεια αυτή είναι το άθροισμα πολλών υφασμάτινων φιλτροστοιχείων γνωστά ως φιλτρόσακκοι. Οι φιλτρόσακκοι είναι συνήθως κυλινδρικής μορφής, με ποικίλία ως προς το μήκος και τη διάμετρο, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλες γεωμετρίες. Η εμπειρία μας και η βαθιά κατανόηση της διαδικασίας φίλτρανσης μας επιτρέπουν να επιλέγουμε τις κατάλληλες διαστάσεις, γεωμετρία και αριθμό για τους φιλτρόσακκους που σχεδιάζουμε. Λάθος σχεδιασμός των φιλτροσάκκων μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία ολόκληρης της μονάδας φίλτρανσης. Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε φιλτρόσακκους από πολλά διαφορετικά υλικά όπως πολυεστέρας ή PTFE κτλ, τα οποία μπορούν να φιλτράρουν σωματίδια έως και 1 μm. Οι φιλτρόσακκοι είναι αναλώσιμα είδη και ο χρόνος ζωής τους εξαρτάται από την ποιότητα κατασκευής και τη σωστή σχεδίαση τους σε ότι αφορά τη γεωμετρία και την επιλογή του υλικού.
Υπάρχει πληθώρα σχεδιαστικών παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σακκοφίλτρου. Η ταχύτητα του αέρα στους φιλτρόσακκους, η συνολική επιφάνεια φιλτραρίσματος, η γεωμετρία των φιλτροσάκκων καθώς και το υλικό κατασκευής τους είναι μόνο μερικοί από αυτές. Οι βιομηχανικές εφαρμογές φίλτρανσης είναι σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες μίας παραγωγικής μονάδας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια άλλη. Τα βιομηχανικά φίλτρα μας είναι ικανά να διαχειριστούν από μικρές (1.000 m3/h) έως και πολύ μεγάλες παροχές (300.000 m3/h) και με τα κατάλληλα υλικά, διάφορα διαβρωτικά χημικά αλλά και υψηλές θερμοκρασίες έως 320οC. Έχοντας εμπειρία από σχεδόν κάθε πεδίο εφαρμογής των σακκοφίλτρων είναι σίγουρο ότι είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα που να εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΒΟΙ

Για τη λειτουργία του σακκόφιλτρου εκτός από την μεταλλική κατασκευή και τους φιλτρόσακκους, στοιχεία κλειδιά είναι και οι συρμάτινοι κλωβοί που στηρίζουν τους φιλτρόσακκους. Η γεωμετρία και τα ειδικά τους χαρακτηριστικά ποικίλουν ανάλογα με το φιλτρόσακκο που στηρίζουν και τις ανάγκες της εφαρμογής. Οι κλωβοί είναι ελαφρές μεταλλικές κατασκευές και σκοπός τους είναι να διατηρούν τους φιλτρόσακκους στη θέση τους, κατά τη διάρκεια της φίλτρανσης αλλά και του καθαρισμού τους από την συγκρατημένη σκόνη. Ένας κακός σχεδιασμός στους κλωβούς επιβαρύνει το φιλτρόσακκο και περιορίζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας καθώς και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχός εξασφαλίζει ότι όλοι οι κλωβοί που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας έχουν συγκολληθεί κατάλληλα και δεν έχουν μεταλλικές ακίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά στους φιλτρόσακκους.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η απομάκρυνση της σκόνης που συγκρατείται πάνω στην επιφάνεια των φιλτροσάκκων είναι απαραίτητη για την συνεχή λειτουργία του σακκόφιλτρου και την απρόσκοπτη παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς, ένα αυτόματο σύστημα καθαρισμού του σακκοφίλτρου είναι απαραίτητο. Το σύστημα καθαρισμού Jet Pulse είναι το πλέον σύγχρονο από αυτά τα συστήματα και η αρχή λειτουργίας του έγκειται στο να απελευθερώνει περιοδικά παλμούς πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι ταξιδεύοντας μέσα στο φιλτρόσακκο τινάζουν και απομακρύνουν την σκόνη που έχει συγκρατηθεί στην επιφάνειά και του επιτρέπουν έτσι να συνεχίσει να φιλτράρει. Κάθε φορά μια σειρά φιλτροσάκκων καθαρίζεται ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν να φιλτράρουν. Η σκόνη που απομακρύνεται κατακάθεται σε ένα κώνο συλλογής στον πάτο του σακκόφιλτρου. Για τη λειτουργία αυτού του συστήματος καθαρισμού, είναι απαραίτητο ένα πλήθος από ηλεκτρονικά και μηχανολογικά εξαρτήματα, όπως δοχεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για τη δημιουργία του παλμού, χρονιστές και οθόνες για την αυτόματη λειτουργία και επίβλεψη του σακκοφίλτρου. Η ASTROFIL, σε συνεργασία με παγκοσμίου φήμης κατασκευαστές, εμπορεύεται άριστης ποιότητας βαλβίδες και λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό απαραίτητο για τη λειτουργία του σακκοφίλτρου.

Επιπλέον, ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός χρειάζεται και για την απομάκρυνση της σκόνης από το σακκόφιλτρο καθώς πρόκειται για μία αεροστεγή εγκατάσταση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αεροφράκτες και κοχλίες μεταφοράς καθιστώντας δυνατή τη συνεχή απόρριψη της συγκρατημένης σκόνης σε επιλεγμένες τοποθεσίες, χωρίς οποιεσδήποτε διαρροές προς το περιβάλλον.

Τα σακκόφιλτρα είναι ένας οικονομικός και αξιόπιστος τρόπος για τη συγκράτηση μικρών στερεών σωματιδίων, προστατεύοντας τόσο το προσωπικό της εγκατάστασης, όσο και τον ευρύτερο πληθυσμό. Οι εκπομπές σκόνης που φυσικά προκύπτουν σε πολλές βιομηχανίες εάν δεν αντιμετωπιστούν μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα για την παραγωγή και το περιβάλλον.